Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου του Δήμου, με την υπ’ αριθμ.296/2019 απόφαση του Δ.Σ, τα μέλη της είναι:

Τσολάκης  Απόστολος  (Πρόεδρος),

Τακτικά μέλη  είναι οι:

 1. Αποστόλου Στυλιανός
 2. Ζελιλίδης Δαμιανός
 3. Καρκατζίνος Νικόλαος
 4. Κουγιουμτζίδης Κωνσταντίνος
 5. ιάντας Δημήτριος
 6. Αγοραστούδη Ευγενία
 7. Φωτιάδης Σάββας
 8. Μπίκος Νικόλαος

Αναπληρωματικά μέλη είναι οι:

 1. Πονερίδης Παναγιώτης
 2. Μουστάκας Βασίλειος
 3. Γαντάς Σπυρίδων
 4. Σαμαράς Σωκράτης
 5. Χατζηδημητρίου Φανή
 6. Τσιφτελίδου Άννα
 7. Φάσσας Χρήστος
 8. Μαλικάς Ευριπίδης

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής